Rukovodstvo Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetilo Agenciju za sigurnost hrane BiH

Rukovodstvo Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predvođeno prof.dr. Muhamedom Smajlovićem, dekanom, boravilo je 8. jula 2020. godine u službenoj posjeti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine gdje je  održan sastanak sa dr.sci Džemilom Hajrićem, v.d. direktora i dr.sci Slobodanom Dojčinovićem, v.d. zamjenika direktora Agencije.

Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji Agencije i Veterinarskog fakulteta, a predstavnici dviju institucija razmijenili su mišljenja i o mogućnostima provođenja zajedničkih aktivnosti u predstojećem periodu. Ocijenjeno je da je potrebno i dalje razvijati saradnju dviju institucija koje imaju veoma značajne stručne i naučno-istraživačke kapacitete.

Dr.sci. Džemil Hajrić istaknuo je da je za Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine izuzetno značajna saradnja sa jedinim Veterinarskim fakultetom u našoj zemlji koji je veoma prepoznatljiv i u regionalnim okvirima zahvaljujući svojim rezultatima u oblastima zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, biomedicinskih istraživanja i javnog zdravstva.

„Nastavno osoblje Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu aktivno učestvuje u svim programima međunarodne saradnje koje u Bosni i Hercegovini implementira Agencija za sigurnost hrane BiH, a eminentni kadrovi ovog fakulteta predstavljaju našu zemlju u naučnim mrežama Evropske agencije za sigurnost hrane. U predstojećem periodu nastojat ćemo osnažiti našu saradnju u domenu korištenja dostupnih međunarodnih fondova i projekata za unaprjeđenje naučnih i tehničkih kapaciteta dviju institucija, što bi bilo od izuzetnog značaja za funkcionisanje i razvoj sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“, naglasio je Hajrić.

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu je član Mreže organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini koju je Agencija za sigurnost hrane BiH formirala za potrebe realizacije zadataka i projekata delegiranih i/ili finansiranih od strane međunarodnih organizacija među kojima su Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) te druge međunarodne organizacije iz oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje.