Obavijest za potrošače

Slijedom informacije koju je objavilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske putem svog web portala, te mediji, o povlačenju i opozivu sa tržišta Republike Hrvatske, usljed utvrđene nedozvoljene količine aflatoksina B1 u sljedećim proizvodima:

  • Šafram Paprika tucana ljuta – 35 g, Lot 005515, rok upotrebe: 30.10.2017.,
  • Šafram Paprika tucana ljuta – 50 g, Lot 005515, rok upotrebe: 30.10.2017.,

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, imajući u vidu odredbe Zakona o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04), naročito člana 8. istog, dana 03.02.2016. godine, izvršila obavještavanje nadležnih inspekcijskih organa u BiH sa zahtjevom da provjere da li su sporni lotovi proizvoda eventualno uvezeni i da li se nalaze i na bosanskohercegovačkom tržištu, da poduzmu odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti i povratno izvjeste Agenciju što je prije moguće. Istoga dana uspostavljen je kontakt i sa generalnim zastupnikom za proizvode iz programa ˝Šafram˝ za Bosnu i Hercegovinu – Lukas TP Nakić d.o.o. Široki Brijeg i zahtjevana povratna informacija, pismenim putem.

Dana 04.02.2016. godine, Agencija je zaprimila povratnu informaciju od kompanije ”Lukas TP Nakić” d.o.o. Široki Brijeg, u kojoj kompanija navodi, da su izvršili obavještavanje ”uvoznika” predmetne robe, pritom ne identificirajući o kojem uvozniku se radi ako to oni nisu, te da su također obavijestili i sve njihove kupce o potrebnosti hitnoga uklanjanja sa tržišta predmetne robe. Kompanija je također u dostavljenoj informaciji ustvrdila da su pismenim putem obavijestili medije o navedenome, te konstatirali kako smatraju da su u dovoljnoj mjeri informirali sve subjekte u poslovanju sa predmetnom hranom, kao i moguće potrošače. Agencija je zaprimljenu informaciju proslijedila nadležnim inspekcijskim organima sa zahtjevom za hitnim utvrđivanjem da li su sporni lotovi uvezeni u BiH, ako jesu od strane kojeg uvoznika, ako to nije generalni zastupnik ”Lukas TP Nakić” d.o.o. iz Širokog Brijega, te da utvrde sljedivost dalje distribucije spornih lotova ukoliko su uvezeni.

U kontinuiranoj smo komunikaciji i saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, te vas u ovom trenutku izvještavamo da je istraga u toku i da je nadležna inspekcija na terenu i vrši provjeru, te da će o rezultatima obavještavati Agenciju. Prema do sada zaprimljenim informacijama od nadležne Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, republička inspekcija za hranu izvršila je inspekcijski pregled u privrednim društvima TP „Lukas Nakić” d.o.o. Široki Brijeg, PJ Laktaši i “Šafram” d.o.o. sa sjedištem u Banjoj Luci. Utvrđeno je da je “Šafram” d.o.o.  uvezao sporni proizvod, te da ga je TP „Lukas Nakić” d.o.o. dalje distribuirao. U toku je povlačenje spornog proizvoda iz maloprodajnih objekata putem sljedivosti, od strane komercijalne službe  TP “Lukas Nakić”. S obzirom da se povlačenje vrši u dvije poslosne jedinice TP “Lukas Nakić” sa sjedištem u Laktašima i Tuzli i sjedištu u Širokom Brijegu, inspekcija preventivno provjerava da li je sporni proizvod potpuno povučen sa tržišta.

Prema informacijama zaprimljenim od Federalne uprave za inspekcijske poslove, upućen je zahtjev za pooštrenjem sanitarnog nadzora nad uvozom pošiljki mljevenih paprika, a prema federalnim sanitarnim inspektorima pri carinarnicama i carinskim ispostavama. Federalna uprava za inspekcijske poslove uputila je također i zahtjev, prema nadležnim inspekcijskim organima na nivou svih kantona, da u okviru svojih ovlaštenja provjere prisustvo spornog proizvoda na tržištu FBiH, da poduzmu mjere iz svoje nadležnosti i povratno izvjeste o istima.

Agencija je, dakle, u iščekivanju detaljnih inspekcijskih izvještaja o rezultatima kontrole i preduzetim mjerama početkom naredne sedmice, a kako nam je saopćeno u komunikaciji koju smo uspostavili sa nadležnim inspekcijskim organima.

Do dobivanja finalnih službenih nalaza o rezultatima inspekcijske kontrole koja je u toku, u ovom trenutku želimo apelirati na potrošače da ukoliko posjeduju navedene lotove proizvoda iste ne konzumiraju, te da obavijeste najbliži inspekcijski organ ako su kupili proizvode spornih brojeva LOT-a. Molimo da isto preduzmu i u slučaju da na policama u trgovinama primijete navedene sporne lotove proizvoda.

U skladu sa odredbama člana 25. Zakona o hrani (˝Službeni glasnik BiH˝, broj 50/04), subjekti u poslovanju sa hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije dužni su osigurati da hrana zadovoljava odredbe propisa o hrani relevantnih za njihove djelatnosti i nadzirati poštivanje propisa. Također su dužni postupiti shodno odredbama člana 27. Zakona o hrani u vezi sa hranom koja ne udovoljava propisanim zahtjevima, što između ostalog podrazumijeva i učinkovito i tačno obavještavanje potrošača o razlozima za njeno povlačenje, te omogućiti povrat hrane kojom su već opskrbljeni.

Želimo istaći da još uvijek nismo zaprimili obavijest o distribuciji spornih lotova proizvoda u BiH, putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Evropske komisije – SANTE RASFF, iako se radi u utvrđenoj nesukladnosti proizvoda proizvođača iz Hrvatske koja je članica EU, a čiji se proizvodi inače izvoze i na naše tržište.

Agencija će, kao i dosad, u okviru svojih nadležnosti preduzimati mjere na otklanjanju i minimiziranju rizika porijeklom iz hrane, a sve u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini.