Sastanak sa Grupacijom proizvođača piva BiH

Sastanak predstavnika Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Grupacije proizvođača piva Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održan je 6.4.2016. godine u Mostaru. Na sastanku je razgovarano o implementaciji i tumačenju Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani.

Predstavnici Grupacije proizvođača piva su, između ostalog, na sastanku naveli kako se proizvođači piva iz Bosne i Hercegovine pri izvozu u pojedine zemlje susreću sa različitim tumačenjima Uredbe 1169/2011 Evropskog parlamenta i Vijeća od 25. oktobra 2011. o informisanju potrošača o hrani.

Direktor i zamjenik direktora Agencije, mr.sci Džemil Hajrić i mr.sci Dragan Brenjo, naglasili su da Agencija ima puno razumijevanje za izazove sa kojima se proizvođači piva iz Bosne i Hercegovine suočavaju na domaćem tržištu, kao i pri izvozu. Naveli su da ova institucija, shodno važećim propisima, u saradnji sa nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, kroz izradu i predlaganje propisa Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, nastoji urediti tržište sa primarnim ciljem zaštite zdravlja i interesa potrošača, ali i zaštite interesa proizvođača, kako je i propisano Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04).