Preporuke potrošačima za prevenciju COVID-19

Shodno mišljenju Evropske agencije za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA), kao i nacionalnih nadležnih organa za sigurnost hrane u Evropi i svijetu, dosad nema dokaza da je hrana vjerovatni izvor ili put prenosa virusa koji je uzrokovao pandemiju koronavirusa COVID-19. S obzirom na svakodnevni kontakt sa hranom, mnogi potrošači zainteresovani su i za dodatne mjere predostrožnosti koje mogu samostalno preduzeti kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Stoga smo, na osnovu trenutno dostupnih naučnih saznanja, pripremili odgovore na neka praktična pitanja iz oblasti sigurnosti hrane u kontekstu pandemije COVID-19.

Možemo li se razboljeti ukoliko konzumiramo hranu koja je bila izložena virusu 2019-nCoV?

Trenutno nema naučno zasnovanih dokaza koji bi sugerisali da se virusom 2019-nCoV možemo zaraziti kroz digestivni trakt. Međutim, mogućnost infekcije respiratornog trakta pri žvakanju potencijalno kontaminirane hrane ne može se u potpunosti isključiti. Stoga, ukoliko imate simptome COVID-19 obavezno izbjegavajte rukovanje hranom i pripremu hrane za druge.

Može li se i na koji način virus ukloniti sa voća i povrća?

Voće i povrće je, nakon nabavke, prije jela ili kuhanja potrebno temeljito oprati čistom vodom. Ni u kojem slučaju ne koristite dezinficijense ili deterdžente, jer oni mogu biti toksični ukoliko se dobro ne isperu. Nakon pranja čistom vodom, brisanje voća i povrća papirnim ubrusom dovoljno je da bi se uklonile moguće virusne čestice. Posebno se ovakvo postupanje preporučuje ako će se voće i povrće jesti u svježem stanju. Nije potrebno koristiti alkoholno sirće da biste očistili voće i povrće.

Mogu li jesti voće i povrće u svježem stanju? Da li povrće moram skuhati prije konzumacije?

Kao što je rečeno u odgovoru na prethodno pitanje, veoma je značajno oprati voće i povrće čistom vodom. Ukoliko želite, npr. jabuke i kruške možete i oguliti.

Kuhanje povrća u trajanju od četiri minute na prosječnoj temperaturi od 63°C dovoljno je da bi se uništili svi potencijalno prisutni virusi. Nema svrhe „prekuhavati“  hranu, osim ako je tako predviđeno receptom ili to radite jer vam je tako ukusnije.  Pranje svježeg povrća čistom vodom dovoljno je da bi se reducirao rizik od prenosa virusa unakrsnom kontaminacijom (npr. rizik od prenosa virusa na voće i povrće sa ruku).

Kako postupati sa pakovanjima hrane?

Pakovanja hrane mogu se kontaminirati onečišćenim rukama. Iako virus 2019-nCoV ne može preživjeti na otvorenom prostoru duže od tri sata, možete preventivno očistiti pakovanje vlažnom krpom ili ubrusom za jednokratnu upotrebu. Kad god je moguće, prehrambenim proizvodima koji se pohranjuju u frižideru, uklonite vanjsko pakovanje. Obavezno operite ruke prije i nakon opisanih postupaka.

Korištenje alkoholnog sirćeta može biti svrsishodno kada je riječ o određenim bakterijama, ali istraživanja su pokazala da je neefikasno za uklanjanje virusa koji su rezistentniji.

Može li se 2019-nCoV prenijeti na hranu sa radnih površina?

Istraživanja koja su provedena u uslovima koji se bitno razlikuju od kućnih uslova pokazala su da virus može opstati na inertnim površinama u različitim vremenskim periodima. Na plastici i nehrđajućem čeliku može opstati do 72 sata. U eksperimentalnim uslovima, na kartonu virus može preživjeti do 24 sata. Rizik od dolaska u kontakt sa virusom uslijed rukovanja predmetima kontaminiranim od strane kliconoše teoretski se ne može isključiti, ali taj rizik nije visok. Stoga je važno pridržavati se određenih pravila: ne dodirivati lice rukama za vrijeme kupovine hrane, prati ruke odmah po dolasku kući i obrisati sva pakovanja hrane vlažnim papirnim ubrusom.

Koji je najbolji način za čišćenje potencijalno kontaminiranih površina?

Potencijalno kontaminirane radne površine možete očistiti kako biste uklonili sve tragove virusa. Npr. 70-procentni alkohol je veoma efikasan za dezinfekciju šteka na vratima ili tipkovnica za kompjuter. Ako koristite varikinu, budite veoma oprezni jer je izuzetno oksidativna i može nagristi kožu i mukozne membrane te druge materijale.

S obzirom da je telefon često u direktnom kontaktu sa vašim rukama i licem, on može biti glavni vektor za prenos virusa. Ekran  mobilnog telefona možete dezinfikovati pomoću maramica za dezinfekciju ili papirnih ubrusa natopljenih alkoholom.

Da li se domaće životinje mogu razboljeti od COVID-19 i zaraziti čovjeka?

Trenutno nema dokaza da domaće životinje ili hrana proizvedena od istih ima ulogu u prenosu virusa koji uzrokuje COVID-19. Bilo kakva transmisija putem hrane stoga je moguća jedino ako je hrana kontaminirana od strane bolesnika ili inficirane osobe koja je prethodno dodirivala hranu prljavim rukama te putem infektivnih kapljica izlučenih kašljanjem i kihanjem.