Službene kontrole prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakama porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta nakon stavljanja na tržište

Radionica o službenim kontrolama prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakama porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta nakon stavljanja na tržište održana je 15. i 16. marta 2023. godine u Livnu u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Radionica je organizirana u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju s pravnom stečevinom EU u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“.

Na radionici su učestvovali predstavnici nadležnih inspekcijskih organa u Bosni i Hercegovini, ovlaštenih certifikacijskih tijela i udruženja, koja su zaštitila svoje proizvode jednom od zaštićenih oznaka u Bosni i Hercegovini.

Predavači iz Republike Italije prezentovali su na radionici principe planiranja i provođenja službenih kontrola proizvoda sa zaštićenim oznakama, te su s predstavnicima nadležnih inspekcijskih organa u Bosni i Hercegovini razmijenili iskustva u vezi sa različitostima i specifičnostima, koje je potrebno uzeti u obzir prilikom službenih kontrola navedenih proizvoda. U sklopu radionice razmatrane su mogućnosti za međunarodnu saradnju na zaštiti i preveniranju krivotvorenja i pogrešnog označavanja zaštićenih proizvoda. Učesnici radionice posjetili su Mljekaru Puđa, članicu udruženja koje je zaštitilo Livanjski sir oznakom geografskog porijekla.

U skladu s odredbama Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, nadležni inspekcijski organi provode službene kontrole proizvodnje i prometa prehrambenih proizvoda s oznakama porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta hrane, a ovlaštena tijela za ocjenjivanje usaglašenosti provode provjeru usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda.