Smjernice za tumačenje i provođenje Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s predstavnicima nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH i međunarodnim ekspertima, izradila je i objavila Smjernice za tumačenje i provođenje Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Ove Smjernice daju objašnjenja i preporuke za provođenje odredbi Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Službeni glasnik BiH, br. 11/13, 79/16 i 64/18) i predviđene su kao opći vodič za subjekte u poslovanju s hranom, službene osobe nadležnih organa i laboratorije koje provode mikrobiološka ispitivanja hrane. Sastoje se od pet poglavlja u kojima su tematski obrađene oblasti s tumačenjima zahtjeva i praktičnim primjerima. Cilj Smjernica jeste pomoć subjektima u poslovanju s hranom u općem razumijevanju zahtjeva iz Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu i osiguravanje kapaciteta nadležnih organa za provođenje odredbi  Pravilnika.

Industrija hrane dužna je osigurati eliminisanje mikroorganizama ili njihovo svođenje na mjeru koja neće biti štetna po zdravlje ljudi, dok službene kontrole treba organizovati radi revizije usklađenosti postupanja subjekata u poslovanju s hranom.

U davanju doprinosa općem cilju sprječavanja i smanjenja pojave i posljedica zaraza, vrlo je važno osigurati usklađen pristup nadzoru i praćenju patogenih mikroorganizama i spriječiti razlike u tumačenju rezultata ispitivanja. No, same mikrobiološke analize ne mogu garantovati sigurnost hrane, pa se za podršku sistemima dobre higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) trebaju koristiti mikrobiološki kriteriji. Mikrobiološki kriteriji nude smjernice o prihvatljivosti hrane i procesa proizvodnje hrane.

Prije korištenja Smjernica za tumačenje i provođenje Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, korisnici trebaju provjeriti da li je bilo izmjena mikrobioloških kriterija u pogledu kombinacija hrana/mikroorganizam od interesa. Mikrobiološki kriteriji utvrđeni propisima imaju prednost nad limitima navedenim u ovom dokumentu, koji nije zakonski obavezujući, te ih je potrebno tumačiti u vezi s Pravilnikom i drugim relevantnim propisima.

Elektronsku verziju Smjernica možete preuzeti na službenoj web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine:

Smjernice za tumačenje i provođenje Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu