Sporazum o međunarodnoj saradnji između Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Istraživačkog instituta veterinarstva u Lanzhou, Kina

Dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine prisustvovao je ceremoniji potpisivanja Sporazuma o međunarodnoj saradnji između Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Istraživačkog instituta veterinarstva u Lanzhouu pri Kineskoj akademiji poljoprivrednih nauka.

Sporazum su 7. decembra 2018. godine u Sarajevu potpisali prof. dr. Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta i Hong Yin, generalni direktor Istraživačkog instituta veterinarstva u Lanzhouu. Sporazumom je predviđena saradnja navedenih institucija koja će biti realizirana kroz promociju razmjene znanja i stručnosti, projekte od zajedničkog interesa u oblasti kontrole bolesti zaraze i sigurnosti hrane, razmjenu osoblja i istraživača, razvoj zajedničkih obrazovnih i istraživačkih aktivnosti, učešće na naučnim skupovima, radionicama sa zajedničkim istraživačkim rezultatima te podršku međunarodnoj trgovini životinja i njihovih proizvoda.

U okviru djelokruga i namjere programa 16+1 između Kine i 16 zemalja Srednje i Istočne Evrope u Bosni i Hercegovini će se uspostaviti centar za veterinarsko istraživanje s posebnim fokusom na sljedeće oblasti: infektivne bolesti, One Health program, sigurnost hrane, dobrobit životinja i antimikrobna rezistencija.

Potpisivanju Sporazuma također su prisustvovali predstavnici Ambasade Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini predvođeni Nj. E. Chen Bo, ambasadoricom NR Kine u Bosni i Hercegovini te predstavnici Rektorata Univerziteta u Sarajevu.