Studenti Agromediteranskog fakulteta posjetili Agenciju za sigurnost hrane BiH

Studenti Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, smjer „Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi“, predvođeni doc. dr Vedranom Komlen i doc. dr Aidom Šukalić, posjetili su 8. novembra 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Uime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine studentima je dobrodošlicu poželio mr.sci Drago Sando, pomoćnik direktora u Sektoru za upravljanje rizicima, GMO, hranu za životinje, certifikaciju i označavanje hrane.

Nakon uvodnog obraćanja, mr.sci Zehra Gilić, šef Odsjeka za upravljanje rizicima, hitnim slučajevima i sljedivost, održala je predavanje o temi „RASSF i INFOSAN mreža“ kojim su studenti upoznati sa načinom funkcionisanja Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASSF) i Međunarodne mreže autoriteta za sigurnost hrane (INFOSAN) te ulozi Agencije kao kontakt tačke ovih međunarodnih sistema obavještavanja za Bosnu i Hercegovinu.

st2

Ivana Zovko, stručni saradnik u Odsjeku za naučnu saradnju i opasnosti u hrani, održala je predavanje o reziduama pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla kojim su obuhvaćeni pravni okvir u ovoj oblasti, rezultati godišnjih monitoringa rezidua pesticida u i na proizvodima biljnog porijekla koje Agencija provodi u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini, te način izvještavanja Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA). 

studenti3

studenti1

Agromediteranski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru jedan je od 20 fakulteta u Bosni i Hercegovini s kojima Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine ima potpisan Sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji.