Studenti Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić posjetili Agenciju

U okviru praktične nastave, studenti Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, zajedno s prof.dr Jasminom Aliman, posjetili su 10. decembra 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kako bi se upoznali s nadležnostima i najznačajnijim aktivnostima ove institucije.

Mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane BiH, održao je tim povodom predavanje na temu „Sistemi kvaliteta i označavanje hrane“ u čijem je fokusu bila zaštita prehrambenih proizvoda s karakteristikama i obilježjima proizvoda s dodanom vrijednosti.

U okviru predavanja studenti su upoznati s nadležnostima Agencije za iniciranje i izradu propisa o oznakama porijekla, geografskog porijekla i “garantovano tradicionalni specijalitet”. Takođe je govorio o prehrambenim proizvodima u Bosni i Hercegovini s posebnim karakteristikama i obilježjima koji imaju veliki potencijal za stjecanje oznaka porijekla i geografskog porijekla.

Agromf2