Studenti Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ posjetili Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Studenti Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ koji pohađaju studijski program „Sanitarni inžinjering“ posjetili su 1. decembra 2023. godine, u sklopu praktične nastave, Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Službenice Agencije prof.dr. Katica Arar, Vesna Samardžić i Lidija Nikolić, upoznale su studente sa osnovnim djelatnostima i nadležnostima Agencije, uključujući iniciranje i izradu propisa o hrani, prikupljanje naučnih i tehničkih podataka te saradnju s međunarodnim institucijama i tijelima u oblasti sigurnosti hrane.

U okviru međunarodne saradnje, studentima su predstavljene informacije o radu i mogućnostima učešća u aktivnostima Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA), te su upoznati s načinom funkcionisanja Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) i Međunarodne mreže autoriteta za sigurnost hrane (INFOSAN). Također je istaknut značaj saradnje Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine s nadležnim institucijama za sigurnost hrane u zemljama našeg okruženja i zemljama Evropske unije.

Službenice Agencije također su predstavile projekt „Istraživanje prehrambenih navika adolescenata, odraslih i trudnica u Bosni i Hercegovini (BH MENU) koji je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provela uz finansijsku podršku EFSA-e. Osim rezultata i metodologije istraživanja, studente je posebno zanimala baza podataka o konzumaciji hrane (Food consumption database) koja je dostupna na zvaničnoj web stranici EFSA-e, a omogućava detaljniji uvid u kategorije i konzumaciju hrane koja je bila obuhvaćena istraživanjem prehrambenih navika.