Studijsko putovanje na temu “Praktična primjena GMO-free proizvodnje i kontrole”

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), u periodu 23. – 25.5.2016. godine realizovano je studijsko putovanje predstavnika nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine u Austriju na temu “Praktična primjena GMO-free proizvodnje i kontrole”. Na studijskom putovanju bili su  predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeća za GMO, granične veterinarske inspekcije pri Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, te glavni inspektori za hranu i fitosanitarni inspektori entiteta i Brčko distrikta BiH.

U sklopu studijskog putovanja održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva zdravstva Austrije, Agencije za zdravlje i sigurnost hrane Austrije,  Agencije za zaštitu okoliša Austrije, Austrijskog kontrolnog  tijela (agroVet), te Platforme GMO-free proizvodnje. Razgovarano je o zakonodavstvu i službenim kontrolama GMO u hrani i hrani za životinje u Austriji, kao i o tamošnjim iskustvima u proizvodnji GMO-free hrane i hrane za životinje, a izvršena je i posjeta laboratoriji za analizu prisustva GMO pri Agenciji za zaštitu okoliša.

Predstavnici nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine upoznali su svoje domaćine sa aktivnostima u oblasti GMO koje se sprovode u našoj zemlji i iznijeli vlastita iskustva u toj oblasti, te zahvalili GIZ-u koji je omogućio realizaciju ovog studijskog putovanja u okviru Dunav Soja Inicijative (DSI), koja potiče uzgoj i certifikaciju genetski nemodificirane soje, proizvedene u skladu sa standardima kvaliteta u Dunavskoj regiji.