Svjetski dan hrane 2023: „Voda je život. Voda je hrana. Nikog ne izostavljajte.“

Svjetski dan hrane se svake godine obilježava 16. oktobra, na dan kad je 1945. godine u sklopu Ujedinjenih nacija (UN) osnovana Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO). Slogan Svjetskog dana hrane 2023 je „Voda je život. Voda je hrana. Nikog ne izostavljajte

Voda je osnov života na Zemlji. Čini više od 50% našeg tijela i prekriva 71% površine Zemlje. Samo 2,5% vode pripada slatkoj vodi, koja je prikladna za piće, poljoprivredu i uglavnom za industriju. Voda je pokretačka snaga za ljude, ekonomije i prirodu i temelj je naše ishrane.  Poljoprivreda koristi 72% slatke vode na globalnom nivou, ali kao i svi drugi prirodni resursi, ni slatka voda nije neiscrpna.

Ubrzan rast stanovništva, urbanizacija, ekonomski razvoj i klimatske promjene predstavljaju rastući pritisak na izvore slatke vode. Istovremeno, izvori slatke vode po osobi su u proteklim decenijama smanjeni za 20%, a dostupnost i kvalitet vode ubrzano se pogoršavaju zbog decenija loše upotrebe i upravljanja, prekomjernog crpljenja podzemnih voda, zagađenja i klimatskih promjena.  Čovječanstvo riskira sa dovođenjem ovog dragocjenog resursa do tačke sa koje nema povratka.

Oko 2,4 milijarde ljudi danas živi u zemljama u kojima vlada nestašica vode. Mnogi od njih su mali farmeri koji se bore da bi zadovoljili svoje dnevne potrebe za vodom, žene, starosjedioci, migranti i izbjeglice. Konkurencija za pristup ovom dragocjenom resursu je sve veća, a sve učestalije nestašice vode postaju rastući uzrok konflikta.

Oko 600 miliona ljudi čiji životi barem djelomično ovise o akvatičnim prehrambenim sistemima suočava se sa posljedicama zagađenja, degradacije ekosistema, neodrživih praksi i klimatskih promjena.

FAO: Vrijeme je da počnemo mudro upravljati vodom

Povodom Svjetskog dana hrane 2023, FAO poziva na potrebu za proizvodnjom više hrane i drugih ključnih poljoprivrednih proizvoda uz manju potrošnju vode, osiguravanje ravnomjerne raspodjele vode i očuvanje akvatičnih prehrambenih sistema. Pritom niko ne smije biti izostavljen.

Kako bi se unaprijedilo planiranje i upravljanje vodom, vlade su pozvane na kreiranje argumentiranih i naučno utemeljenih politika, zasnovanih na podacima, inovacijama i međusektorskoj saradnji. Ove politike potrebno je podržati većim investicijama, zakonodavstvom, tehnologijama i jačanjem kapaciteta, te istovremeno poticati farmere i privatni sektor da se priključe integrisanim rješenjima za efikasnije korištenje vode i zaštitu vode.

Šta pojedinci mogu učiniti?

Svaki pojedinac treba prestati uzimati vodu zdravo za gotovo i unaprijediti korištenje vode u našem svakodnevnom životu. Izbor hrane i način na koji proizvodimo hranu utječe na vodu. Razliku možemo napraviti biranjem lokalne, sezonske i svježe hrane, smanjivanjem rasipanja hrane kroz smanjenje otpada od hrane i pronalaženjem sigurnih načina za ponovnu upotrebu hrane i preveniranjem zagađivanja vode.

Više informacija na: https://www.fao.org/world-food-day/about/en