Svjetski dan hrane 2018

Povodom Svjetskog dana hrane koji se obilježava 16. oktobra, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) objavila je kako je u prethodnoj godini 821 milion ljudi u svijetu patio od hronične neuhranjenosti. Nivo gojaznosti u svijetu također ubrzano raste, a mnoge zemlje istovremeno se suočavaju sa oba navedena izazova. Stoga FAO poziva na udruživanje svih zemalja, kontinenata, sektora i profesija kako bi se omogućio „Svijet bez gladi“ (Zero hunger), što je tema Svjetskog dana hrane 2018. i jedan od glavnih ciljeva održivog razvoja koje je razvio UN.

Kako bi se osigurala dovoljna količina hrane u svijetu, poljoprivredni sektor će 2050. godine morati proizvesti 50% više hrane, hrane za životinje i biogoriva u odnosu na 2012. godinu. Uporedo sa potrebom za povećanjem proizvodnje hrane raste i potreba za jačanjem nacionalnih i internacionalnih sistema sigurnosti hrane.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini te relevantnim internacionalnim institucijama kontinuirano radi na unaprjeđenju sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini kroz razvoj pravnog okvira, jačanje kapaciteta institucija i subjekata u poslovanju sa hranom za implementaciju propisa o hrani.

Upravo ovih dana, uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II provode se specijalizovane obuke predstavnika nadležnih inspekcijskih organa sa ciljem jačanja kapaciteta za nadzor i kontrolu ostataka pesticida u i na hrani. Trenutno se, u saradnji sa Češkom razvojnom agencijom, provode aktivnosti u okviru projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“, u dijelu koji se odnosi na kontrolu aditiva u hrani, a krajem ovog mjeseca, u saradnji sa Njemačkim saveznim institutom za procjenu rizika (BfR), bit će održana Radionica o epidemijama uzrokovanim hranom na kojoj će, uz multisektorski pristup, biti razmotreni institucionalni kapaciteti u Bosni i Hercegovini za odgovor na epidemije čiji je uzrok ili put prijenosa hrana.