TAIEX ekspertska misija „Uspostavljanje strategije za laboratorijsko ispitivanje uzoraka i podrška za akreditiranje metoda”

S ciljem razmatranja zahtjeva i procedura za laboratorije za kontrolu hrane u skladu sa zakonodavstvom EU iz oblasti službenih kontrola hrane i akreditacije te relevantnim međunarodnim standardima za rad laboratorija (EN ISO/IEC 17025:2017), u periodu od 15.-19. aprila .2019. godine, u Sarajevu i Banja Luci je održana ekspertska misija „Uspostavljanje strategije za laboratorijsko ispitivanje uzoraka i podrška za akreditiranje metoda”. Primjena zakonodavstva i međunarodnih standarda u radu laboratorija omogućava odgovarajuću sigurnost i kvalitet hrane i ima značajan utjecaj na zaštitu prava potrošača.

U prvom dijelu ekspertske misije, dr. Mira Kos Skubic, ekspert Evropske komisije, zajedno sa predstavnicima nadležnih institucija i laboratorija iz Bosne i Hercegovine analizirala je trenutno stanje laboratorija u Bosni i Hercegovini u pogledu certifikacije, ovlašćivanja, akreditacije i osposobljenosti laboratorijskog osoblja. Također je razmatrana implementacija standarda EN ISO/IEC 17025:2017 koji se odnosi na opće zahtjeve za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija.

U drugom dijelu ekspertske misije izvršena je posjeta laboratorijama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u Banja Luci te je tom prilikom razgovarano o organizaciji i opremljenosti laboratorija, metodama analiza i kategorijama hrane koje su predmet analiza.