Održan sastanak o izradi prijedloga izmjena i dopuna Zakona o hrani

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru je 01. aprila 2021. godine održan sastanak na kojem je razgovarano o mogućnostima podrške radu Interresorne radne grupe za izradu prijedloga izmjene i dopune Zakona o hrani, Zakona o veterinarstvu i Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju koju je formiralo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Na sastanku su, uz dr.sci. Džemila Hajrića, direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, učestvovali Dušan Nešković, predsjedavajući Interresorne radne grupe za izradu prijedloga izmjene i dopune Zakona o hrani, Zakona o veterinarstvu i Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju, Jurgita Savickaite, rezidentni savjetnik za IPA 2018 Twinning projekt „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju sa pravnom stečevinom EU u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“ i Fahro Belko, asistent rezidentnog savjetnika.

Učesnici sastanka razmatrali su mogućnosti podrške izradi prijedloga izmjena i dopuna Zakona o hrani kroz komponentu IPA 2018 Twinning projekta koja se odnosi na reviziju zakonodavstva u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini i njegovo postupno usklađivanje sa pravnom stečevinom Evropske unije (EU Acquis).

IPA Twinning projekt “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU“ finansira se sredstvima EU u iznosu od 1,5 miliona EUR, a provodi ga konzorcij koji predvodi Litvanija sa svojim partnerima iz Italije i Mađarske.