Tehnička radionica o korištenju sekvenciranja cijeloga genoma (WGS) u upravljanju sigurnošću hrane

U periodu od 18. – 20.04.2023. godine, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) organizirala je, u svome sjedištu u Rimu, ”Tehničku radionicu o korištenju sekvenciranja cijeloga genoma (WGS) u upravljanju sigurnošću hrane”, pozivajući profesionalce iz vladinog sektora iz zemalja u razvoju da razgovaraju o stvarnim potrebama i praktičnim primjenama tehnologije za poboljšanje sigurnosti hrane. Predavanja su vršena od strane angažiranih stručnjaka FAO, institucija SAD, Kanade, Danske i Singapura, kao podrška razumijevanju korištenja WGS-a u upravljanju sigurnošću hrane, prednosti, nedostataka i izazova za zemlje sa ograničenim kapacitetima i resursima.

Učestvovali su predstavnici nadležnih organa sljedećih zemalja: BiH, Irak, Mongolija, Gana, Malezija, Meksiko, Laos.

Predstavnici BiH: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Institut za javno zdravstvo RS, Veterinarski fakultet, UNSA.

Pozadina

Sekvenciranje cijelog genoma (WGS), poznato i kao tzv. ‘’sekvenciranje nove generacije’’ (NGS), jedan je od novih laboratorijskih alata koji otkriva kompletan DNK sastav organizma. Jednostavnost, preciznost, brzina i fleksibilnost WGS-a pružaju prednosti u odnosu na višestruke kombinovane, tradicionalne metodologije.

Tehnologija sekvenciranja cijelog genoma (WGS) ima potencijal da igra značajnu ulogu u području sigurnosti hrane. Međutim, u mnogim zemljama u razvoju, nivo razumijevanja koristi i implikacija upotrebe WGS u oblasti sigurnosti hrane je nizak.

U maju 2016. godine, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) organizirala je globalni tehnički sastanak o utjecaju WGS-a na upravljanje sigurnošću hrane. FAO je također objavio prvi tehnički dokument pod nazivom, ”Primjena WGS-a u upravljanju sigurnošću hrane”, u istom mjesecu, kako bi pružio bolje razumijevanje tehničkih pitanja sa konkretnim studijama slučaja za nadležna tijela za sigurnost hrane, posebno za one u zemljama niskog i srednjeg dohotka (LMICs). Kao nastavak, recenzirani članak, “Ulaganje u sigurnost hrane za zemlje u razvoju: mogućnosti i izazovi u primjeni sekvenciranja cijelog genoma za upravljanje sigurnošću hrane”, objavljen je u časopisu o patogenima i bolestima koje se prenose hranom 2019. godine, a članak je sažeo potencijalne barijere za zemlje u razvoju da praktično integrišu tehnologiju u svoje svakodnevno upravljanje sigurnošću hrane ( Investing in Food Safety for Developing Countries: Opportunities and Challenges in Applying Whole-Genome Sequencing for Food Safety Management, Foodborne Pathogens and Disease — 2019, Volume 16, Issue 7, pp. 463-473).

Globalna pandemija Covid-19 iznenada je i drastično promijenila kontekst, svugdje u svijetu, u pogledu upotrebe genomskog sekvenciranja i njegove korisnosti za precizno otkrivanje, kvantificiranje i analizu mikroorganizama. Mnogi ljudi, uključujući širu javnost i kreatore politika, upoznali su se s pojmovima kao što su genom, PCR, varijante, sekvenciranje i tako dalje, i stoga je FAO objavio članak o potencijalnim mogućnostima upotrebe WGS-a u sigurnosti hrane, ”Svijetla strana pandemije: Sekvenciranje cijeloga genoma i sigurnost hrane” (A Silver Lining of the Pandemic: Whole-Genome Sequencing and Food Safety, https://www.fao.org/3/cb5489en/cb5489en.pdf).

Uloga FAO-a je da informiše sve članice o najnovijim naučnim dostignućima u prehrambenom i poljoprivrednom sektoru i pruži tehničku pomoć onima kojima je potrebna. FAO je u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) objavio nekoliko tehničkih radova i sazvao sastanke i međunarodne konferencije o WGS-u, o primjeni i utjecaju WGS-a na upravljanje sigurnošću hrane. Također podržava neprofitne tehničke inicijative koje rade na WGS-u i sigurnosti hrane, kao što su Global Microbial Identifier i PulseNet International i olakšava neformalnu mrežu zemalja u razvoju za razmjenu informacija, znanja i iskustva u korištenju WGS-a za upravljanje sigurnošću hrane.

Dokumenti od značaja

Investing in food safety for developing countries: Opportunities and challenges in applying Whole Genome-Sequencing for food safety management, Peer-reviewed article, Foodborne Pathogens and Disease

Whole Genome Sequencing (WGS) for food safety, Highlights, the Food Safety and Quality Unit’s Newsletter

Report of the INFOSAN meeting on regional perspectives of food science (presentation): New science for food safety: supporting food chain transparency for improved health

Meeting Report: Application of genome sequencing for sustainable agriculture and food security; Side event of the 25th Session of the Committee on Agriculture (COAG)

Meeting Report Side Event on Whole Genome Sequencing (WGS) and Food Safety Joint FAO/WHO/OIE side event of the 39th Codex Alimentarius Commission, FAO Headquarters, Rome, Italy

Final Meeting Report: Technical Meeting on the impact of Whole Genome Sequencing (WGS) on food safety management: within a One Health approach

Workshop proceedings: Drafting the technical paper on Applications of Whole Genome Sequencing (WGS) for Food safety Management; FAO in collaboration with WHO

Technical background paper: Applications of Whole Genome Sequencing (WGS) in food safety management