Tuzla: Promovisane Smjernice za označavanje i kontrolu „bez GMO“ hrane u BiH

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva trgovine i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli danas je održan seminar na kojem su predstavljene Smjernice za označavanje i kontrolu „bez GMO“ hrane u BiH. U ime Agencije, Smjernice je prezentovao mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora.

Smjernicama, koje je donijela Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, definisana su pravila za proizvodnju bez GMO-a za sve faze u prehrambenom lancu, kao i za korištenje odgovarajućih termina za potrebe označavanja, prezentovanja i oglašavanja.

Bosna i Hercegovina je prva od 14 zemalja uključenih u “Dunav soja inicijativu” uspostavila standard za praćenje proizvodnje, kontrolu i sistem certificiranja i označavanja proizvoda sa oznakom „bez GMO-a“ (GMO-free).

Da bi hrana nosila oznaku “bez GMO” ili drugu oznaku koja to implicira, za prehranu, aditive ili pomoćna sredstva u preradi hrane ne mogu se koristiti GMO i proizvodi koji nastanu iz ili od GMO-a.

Rukovodioci i/ili privredni subjekti koji plasiraju hranu shodno Smjernicama trebaju osigurati odgovarajuće dokaze za praćenje poštivanja postavljenih pravila definisanih Smjernicama. To podrazumijeva dokumentaciju o pripremi, tretiranju, preradi i miješanju hrane ili hrane za životinje kojom se potvrđuje da su ispoštovani propisani zahtjevi u pogledu korištenja ove tvrdnje. Kontrolu i certifikaciju usaglašenosti mogu sprovoditi samo certifikacijska tijela koja posjeduju valjanu akreditaciju u skladu sa standardom ISO 17065.

Ovaj standard označavanja može se primjenjivati na proizvode na bazi biljaka, prerađevina i proizvode životinjskog porijekla, a izrađen je sa ciljem omogućavanja slobode izbora hrane potrošačima uz podršku Savezne agencije za okoliš Austrije, Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) i Dunav soja inicijative.