U Registar hrane za posebne prehrambene potrebe uneseni podaci za 225 proizvoda

U skladu s odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“, broj 72/11), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine objavila je na svojoj web stranici Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine.

Registar se ažurira sukcesivno po prijemu podataka od nadležnih organa entiteta i trenutno sadrži osnovne podatke o 225 proizvoda koji se nalaze na tržištu Bosne i Hercegovine, a spadaju u jednu od kategorija hrane za posebne prehrambene potrebe.

Hrana za posebne prehrambene potrebe je hrana koja se, zahvaljujući svom posebnom sastavu ili posebnom načinu proizvodnje, jasno razlikuje od prehrambenih proizvoda namijenjenih za uobičajenu upotrebu koji su podobni za njihove prehrambene svrhe i koji su reklamirani na takav način da ukažu na takvu podobnost.

U hranu za posebne prehrambene potrebe, u skladu s odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe, spadaju:

  • formule za dojenčad i formule nakon dojenja,
  • prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana za dojenčad i malu djecu,
  • hrana namijenjena za upotrebu u energetski ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težine,
  • hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes),
  • hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportiste,
  • dijetalna hrana za posebne medicinske potrebe,
  • hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada naprijed navedenim kategorijama.

Posebna prehrambena namjena treba ispunjavati posebne prehrambene zahtjeve određenih kategorija lica čiji su digestivni procesi ili metabolizam poremećeni,  određenih kategorija lica koja se nalaze u posebnom fiziološkom stanju i koji su stoga u mogućnosti da imaju posebnu korist od kontrolisane upotrebe određenih supstanci u prehrambenim proizvodima te dojenčadi ili male djece u očuvanju dobrog zdravlja.