Učešće predstavnika Agencije na međunarodnim skupovima u povodu Svjetskog dana sigurnosti hrane

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine učestvovali su u periodu od 6. – 10. juna 2022. godine na međunarodnim skupovima organiziranim u povodu Svjetskog dana sigurnosti hrane na kojima su promovisane aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine bio je jedan od panelista na konferenciji koja je održana 7. juna 2022. godine u Narodnoj skupštini Slovenije u Ljubljani.

Prikladnom konferencijom kojoj su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija za sigurnost hrane Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Kosova ujedno je obilježena 20. godišnjica donošenja Uredbe (EZ) 178/2002 Evropskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih principa i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u oblasti sigurnosti hrane.

Dr.sci. Katica Arar, šef Odsjeka za naučnu saradnju i Amela Isić, šef Odsjeka za pravne poslove učestvovale su na 4. hrvatskoj konferenciji o procjeni rizika porijeklom iz hrane s međunarodnim učešćem, koja je održana 6. i 7. juna 2022. godine u Osijeku pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, a uz podršku Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) i Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Na poziv Regionalnog ureda Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) za Evropu i Centralnu Aziju i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Evropu, direktor Hajrić je 10. juna 2022. godine, kao jedan od panelista, učestvovao na webinaru održanom u povodu Svjetskog dana sigurnosti hrane pod nazivom „Značaj sigurnosti hrane u Evropi i Centralnoj Aziji: prošlost, sadašnjost i budućnost“.

Na webinaru su razmatrane aktivnosti koje su utjecale na početak nadzora sigurnosti hrane i dovele do ključnog napretka u upravljanju sigurnošću hrane. Također je razgovarano o trenutnim prioritetima javnog i privatnog sektora u procesu omogućavanja sigurne hrane, kao i o budućim izazovima u oblasti sigurnosti hrane.