Unaprjeđenje saradnje USAID-a i Agencije za sigurnost hrane BiH

Direktor Odjela za ekonomski razvoj USAID-a Andrew Boegel posjetio je danas Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine gdje je održao radni sastanak sa direktorom Agencije mr.sci Džemilom Hajrićem i mr.sci Draganom Brenjom, zamjenikom direktora.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj saradnji Agencije sa USAID-om u okviru FARMA II projekta te je direktor Hajrić ovom prilikom zahvalio Boegelu na veoma značajnoj podršci USAID-a aktivnostima Agencije u oblasti razvoja baze podataka o hemijskim kontaminantima te prikupljanja podataka o konzumaciji hrane što su ključni preduslovi za jačanje kapaciteta za procjenu rizika porijeklom iz hrane.

U okviru USAID/Sida FARMA II projekta u ovoj godini osigurani su međunarodni eksperti koji su održali obuke službenika Agencije po navedenim oblastima koje su od velikog značaja za unaprjeđenje procesa procjene rizika u skladu sa metodologijom koja se koristi u zemljama članicama EU.

Zajednička je ocjena učesnika sastanka da postoji značajan prostor za unaprjeđenje saradnje u predstojećem periodu, te su ovom prilikom od strane Agencije predstavljene konkretne oblasti za koje je potrebna podrška međunarodnih organizacija.