Uspostavljanje regionalne saradnje u oblasti registracije oznaka prehrambenih proizvoda

Na inicijativu Ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini, 3. marta 2017. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine posjetile su Catherine Palpant, savjetnica za naučnu saradnju u Ambasadi Republike Francuske u Bosni i Hercegovini i Claire Bernard – Moning, predstavnica International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies.

Prilikom navedene posjete održan je radni sastanak u cilju pokretanja i razvoja regionalnih programa saradnje u oblasti poljoprivrede i oznaka geografskog porijekla hrane.

Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine mr.sci. Džemil Hajrić upoznao je gošće sa nadležnostima i aktivnostima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, dok je zamjenik direktora mr.sci. Dragan Brenjo predstavio aktivnosti, kao i buduće planove kada je u pitanju oblast zaštite oznaka originalnosti, oznaka geografskog porijekla i oznaka tradicionalnog ugleda hrane u Bosni i Hercegovini. Na sastanku je naglašeno da Republika Francuska pridaje veliki značaj zaštiti oznaka originalnosti, oznaka geografskog porijekla i oznaka tradicionalnog ugleda hrane, a takođe je iskazana spremnost za uspostavljanje bilateralne ili multilateralne saradnje u predmetnoj oblasti, koja bi uključila sve zainteresirane strane.