VM BiH: Doneseni propisi o registraciji oznake originalnosti i geografskog porijekla hrane

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 77. sjednici održanoj 13. oktobra 2016. godine, donijelo Odluku o davanju ovlaštenja pravnim licima za oblast oznaka originalnosti i oznaka geografskog porijekla prehrambenih proizvoda i Odluku o visini naknade za postupak registracije oznake originalnosti i oznake geografskog porijekla hrane.

Donošenjem ovih odluka omogućena je obrada zahtjeva subjekata u poslovanju sa hranom za registraciju oznake originalnosti i oznake geografskog porijekla hrane.

Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, za utvrđivanje usklađenosti proizvodnje, prerade i samog prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i sprovođenje kontrole nad proizvodnjom, preradom i samim prehrambenim proizvodom, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, ovlaštena certifikacijska tijela su Herkon d.o.o. Mostar i Organska kontrola d.o.o. Sarajevo. Nadzor nad radom certifikacijskih tijela sprovodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Naknada za  podnošenje zahtjeva za registraciju oznake originalnosti, odnosno oznake geografskog porijekla iznosi 30,00 KM, kao i upis u registar, dok će se upis novih korisnika registrovane oznake plaćati 100,00 KM. Naknada za sprovođenje postupka registracije iznosi 500,00 KM.

Prehrambeni proizvodi koji nose jednu od registrovanih oznaka spadaju u prehrambene proizvode više cjenovne kategorije. Oznaka originalnosti i geografskog porijekla, takođe, doprinose stvaranju identiteta i prepoznatljivosti takvih prehrambenih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu i značajno utiče na podizanje kvalitete prehrambenih proizvoda.