VM BiH: Doneseno Rješenje za ovlašćivanje službenog panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 103. sjednici, održanoj 30. maja 2017. godine, donijelo Rješenje za ovlašćivanje službenog panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole. Navedenim Rješenjem imenovani su ocjenjivači službenog panela pri Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja.

Panel za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja je grupa odabranih i osposobljenih ocjenjivača organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja.

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela, shodno Pravilniku o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14), mogu podnijeti sva pravna lica koja imaju laboratorij akreditiran prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za sprovođenje analiza maslinovog ulja u skladu sa odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te koje raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, vođom panela i organoleptičkim ocjenjivačima koji ispunjavaju uslove Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja.