VM BiH: Saglasnost za sprovođenje istraživanja o prehrambenim navikama djece u Bosni i Hercegovini

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 114. sjednici održanoj 12. septembra 2017. godine dalo saglasnost Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, da shodno metodologiji Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA), organizuje i sprovede istraživanje o prehrambenim navikama djece u Bosni i Hercegovini u periodu od 2018.-2023. godine.

Saglasnost Vijeća ministara BiH bila je preduslov da Agencija za sigurnost hrane BiH pripremi potrebnu dokumentaciju i prijavi se na tender EFSA-e do 13. oktobra 2017. godine.

Istraživanje bi obuhvatilo tri dobne grupe djece uzrasta od tri mjeseca do devet godina i sprovodilo bi se u skladu sa metodologijom EFSA-e o načinu prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama djece. Uniformnost prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva općenito, a posebno djece, ključna je za razmjenu i korištenje podataka između zemalja koje učestvuju u istraživanju i EFSA-e.

Prehrambene navike stanovništva daju detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim grupama stanovnika za određenu zemlju ili područje. Bosna i Hercegovina dosad nije sprovodila istraživanja prehrambenih navika djece, te ovi podaci nedostaju u bazi podataka za procjenu rizika.

Agencija je početkom 2017. godine, u saradnji sa partnerskim institucijama u Bosni i Hercegovini, započela sprovođenje istraživanja prehrambenih navika odrasle populacije, koje EFSA finansira sredstvima u iznosu od 100.000 eura.