VM BiH: Usvojen Izvještaj o radu Agencije za 2015. godinu

Izvještaj o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2015. godinu usvojen je na 62. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 29. juna 2016. godine.  Izvještaj obuhvaća aktivnosti realizovane shodno Programu rada Agencije za 2015. godinu, obaveze nastale na osnovu zahtjeva i zaključaka Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ispunjavanja obaveza  iz nadležnosti Agencije na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i ostale aktivnosti proistekle iz zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti sigurnosti hrane.

Na osnovu člana 68. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) direktor Agencije dužan je za svaku godinu podnijeti izvještaj o radu  Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.