Zajednička kampanja zemalja članica EU i EFSA-e „EU bira sigurnu hranu“

Kakva je razlika između oznake „upotrebljivo do“ i „najbolje upotrijebiti do“ na deklaracijama hrane? Postoje li pravila higijene kojih bismo se trebali pridržavati kako bi naše porodice bile sigurne? Da li trebamo biti zabrinuti zbog prehrambenih aditiva? To su neka od pitanja evropskih potrošača na koja odgovara kampanja „EU bira sigurnu hranu“ (#EUChooseSafeFood), i to kroz objašnjavanje nauke koja stoji iza sigurnosti hrane u Evropskoj uniji. Na osnovu uspješne prve faze, druga godina kampanje obuhvatila je niz novih tema.

Cilj kampanje je pomoći potrošačima u donošenju informisane odluke prilikom svakodnevnog izbora hrane. Kampanja obuhvata sve zemlje članice EU i nudi potrošačima praktične i prihvatljive informacije za kupovinu i konzumaciju hrane – od podrške u tumačenju deklaracija i razumijevanju aditiva do savjeta za pripremu i čuvanje hrane. U nedavno pokrenutoj drugoj godini kampanje potrošačima su dostupne nove informacije o zdravlju bilja, novoj hrani i dodacima ishrani.

Web stranica koja je sastavni dio kampanje dostupna je na zvaničnim jezicima svih zemalja EU (https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/).

Evropljani u dobi od 25-45 godina su ciljna grupa kampanje kojom će biti predstavljen i doprinos Evropske agencije za sigurnost hrane zakonodavstvu EU koje štiti potrošače i cijeli prehrambeni lanac.

Sistem sigurnosti hrane u Evropskoj uniji zasniva se na naučnim savjetima koje pruža EFSA u saradnji s nacionalnim organima nadležnim za sigurnost hrane širom Evrope.

Evropski potrošači su među najzaštićenijim i najinformisanijim u svijetu u pogledu rizika porijeklom iz hrane. Zahvaljujući sistemu sigurnosti hrane EU, svaki evropski građanin ima pravo da zna kako se hrana koju konzumira proizvodi, obrađuje, pakuje, označava i prodaje.