Započeo proces registracije naziva zaštićenom oznakom za četiri prehrambena proizvoda

Procedura registracije naziva prehrambenog proizvoda zaštićenom oznakom porijekla, odnosno zaštićenom oznakom geografskog porijekla u skladu sa odredbama Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH“, broj 90/18) pokrenuta je za četiri prehrambena proizvoda na osnovu zahtjeva podnesenih Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Radi se o sljedećim zahtjevima:

  • Zahtjev za registraciju naziva „Visočka pečenica“ zaštićenom oznakom geografskog porijekla,
  • Zahtjev za registraciju naziva „Nevesinjski krompir“ zaštićenom oznakom geografskog porijekla,
  • Zahtjev za registraciju naziva „Livanjski izvorni sir“ zaštićenom oznakom porijekla i
  • Zahtjev za registraciju naziva „Livanjski sir“ zaštićenom oznakom geografskog porijekla.

Navedeni zahtjevi razmatrani su na sjednici Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantovano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini koja je održana 23. januara 2020. godine u Mostaru.

U skladu sa propisanom procedurom, obavijest o svim podnesenim zahtjevima bit će objavljena u “Službenom glasniku BiH”, a specifikacija na web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Registrovana oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla štite se od bilo kakvog, direktnog ili indirektnog, komercijalnog korištenja registrovane oznake za proizvode koji nisu obuhvaćeni registracijom, kao i onih proizvoda sličnih proizvodima registrovanim pod tom oznakom ili u onoj mjeri u kojoj korištenje oznake iskorištava ugled zaštićene oznake, uključujući kada se ti proizvodi koriste kao sastojak.

Bosna i Hercegovina, zbog posebnosti geografskog položaja, prirodnih mogućnosti i bogate tradicije, može vrlo uspješno konkurisati raznovrsnom ponudom domaćih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih specijaliteta. Stoga je registracija oznaka prehrambenih proizvoda od velikog značaja budući da  je ovo i prvi put da se krenulo u zaštitu prehrambenih proizvoda, prije svega u Bosni i Hercegovini, a poslije i na nivou EU, kako je to propisano i omogućeno legislativom EU.

Detaljnije informacije o procesu i značaju registracije oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i oznaka garantovano tradicionalnog specijaliteta možete pogledati na sljedećem linku.