Završetak aktivnosti vezano za obilazak laboratorija za kontrolu hrane sa ekspertom EC: IPA program EC „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini”

Time je završen stručni obilazak 31 laboratorije za kontrolu hrane u BiH koje su podnijele zahtjeve za ovlašćivanje od strane gosp. Salvatore Milonea eksperta za laboratorije Evropske komisije zajedno sa timom Agencije za sigurnost hrane BiH koju su činili šef odsjeka doc.dr.sci. Nihada Ahmetović i stručni saradnik Maida Mujkić. Neovisno ekspertno mišljenje vezano za trenutne kapacitete laboratorija i njihove mogućnosti u oblasti laboratorijske kontrole hrane daće smjernice za dalje aktivnosti u procesu ovlašćivanja laboratorija.