Donesena Odluka o imenovanju članova Vijeća za genetički modificirane organizme

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 13. novembra 2019. godine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donijelo Odluku o imenovanju članova Vijeća za genetički modificirane organizme. Vijeće za GMO obavlja sljedeće poslove:

  • daje mišljenja o upotrebi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima po zahtjevu nadležnih organa,
  • daje mišljenje i prijedloge u pripremi propisa o upotrebi GMO-a,
  • daje mišljenja i prijedloge nadležnim organima državne uprave o pitanjima upotrebe GMO-a,
  • prati stanje i razvoj u oblasti korištenja genetičke tehnologije i upotrebe GMO-a,
  • prati naučno-stručna dostignuća i daje mišljenja u vezi s upotrebom genetičke tehnologije i upotrebom GMO-a,
  • daje mišljenja u vezi sa socijalnim, etičkim, tehničkim i tehnološkim, naučnim i drugim uslovima korištenja GMO-a,
  • savjetuje nadležne organe o pitanjima vezanim za upotrebu GMO-a i genetičke tehnologije,
  • izvještava javnost putem medija i stručnih skupova o stanju i razvoju u oblasti upotrebe genetičke tehnologije i upotrebe GMO-a, te o svojim stavovima i mišljenjima,
  • obavlja i druge stručne poslove propisane Zakonom o genetički modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09) i propisima donesenim na osnovu njega.

U prethodnom sazivu, Vijeće za GMO je u periodu od 2015. – 2018. godine dalo veoma značajan doprinos u izmjenama propisa iz oblasti GMO i pravnom regulisanju oblasti ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetički modificiranih organizama. S ciljem informisanja naučne, stručne i šire javnosti, prethodni saziv Vijeća za GMO je pripremio monografiju „Genetički modificirani organizmi – stanje i perspektive“, koja je objavljena u nakladi Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i promovisana u Mostaru, Banja Luci i Sarajevu.