Ekspertska TAIEX misija na temu „Službene kontrole vode za piće i prirodnih mineralnih voda“

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, u saradnji sa instrumentom Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija (Technical Assistance and Information Exchange, TAIEX), organizovala održavanje Ekspertske misije na temu „Službene kontrole vode za piće i prirodnih mineralnih voda“, od 17.-19.05.2016. godine u Mostaru.

Organizacija održavanja misije je imala za cilj jačanje kapaciteta nadležnih organa u obavljanju inspekcijskih kontrola vode za piće i prirodnih mineralnih voda, te uvid u teorijske i praktične postupke i primjere za službene kontrole i programe monitoringa vode za piće i prirodnih mineralnih voda.

Ekspertskoj misiji su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija BiH, entiteta i Brčko distrika BiH.

Tokom misije je izvršen obilazak vodovoda „Mostar“, izvorišta Radobolje, prilikom koje je rukovodioc Poslovne Jedinice 1 upoznao prisutne sa kompletnim sistemom vodosnabdijevanja, uzimanja uzoraka za analizu, monitoringom i menadžmentom sigurnosti vode za piće, kao i funkcionisanjem cijele mreže vodosnabdijevanja Grada Mostara.