EU RASFF: Obavijest o neusklađenosti pošiljke mandarina porijeklom iz Republike Hrvatske

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), kao i od strane nadležnih inspekcijskih organa u Bosni i Hercegovini, obaviještena o neusklađenosti pošiljke mandarina porijeklom iz Republike Hrvatske sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini. Službenim kontrolama prilikom uvoza navedene pošiljke koje je provela Federalna uprava za inspekcijske poslove u navedenoj pošiljci je utvrđeno prisustvo pesticida klorpirifosa (chlorpyrifos). Upotreba navedenog pesticida zabranjena je u poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama Evropske unije.

Pojačane mjere kontrola mandarina na prisustvo pesticida klorpirifosa (chlorpyrifos) nadležni inspekcijski organi u Bosni i Hercegovini provode na osnovu preporuka Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od 9. novembra 2023. godine.

U skladu s važećim propisima, nadležna inspekcija zabranila je uvoz sporne pošiljke mandarina te naložila povrat iste pošiljaocu u zemlju izvoznicu, odnosno uništavanje pošiljke ukoliko nije moguć povrat iste, tako da navedena pošiljka ne predstavlja rizik po zdravlje potrošača u Bosni i Hercegovini.

Prema informacijama kojima raspolaže Agencija, pošiljka se, u skladu s važećim propisima i rješenjem Federalne uprave za inspekcijske poslove, do uništavanja nalazi pod kontrolom nadležnog sanitarnog inspektora.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, shodno proceduri, dostavila sve raspoložive informacije na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini.

Agencija je i 17. novembra 2023. godine, od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, obaviještena o zabrani uvoza jedne pošiljke mandarina porijeklom iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu zbog utvrđenog prisustva pesticida klorpirifosa o čemu je javnost blagovremeno informisana putem službene web stranice Agencije (https://fsa.gov.ba/bs/fuzip-obavijest-o-zabrani-uvoza-posiljke-mandarina-porijeklom-iz-republike-hrvatske/).