Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani

U „Službenom glasniku BiH“, broj 84/18 od 30. novembra 2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Detaljnije informacije o zakonodavstvu Evropske unije s kojim je navedeni propis usklađivan možete pronaći u tekstu na sljedećem linku.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 84/18) možete preuzeti ovdje.