Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnom nivou ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla

U „Službenom glasniku BiH“, broj 21/19 od 21.3.2019. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnom nivou ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla. Pravilnik je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja na 164. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 22.1.2019. godine.

Pravilnik propisuje maksimalno dozvoljene količine ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla koje se usklađuju s maksimalnim vrijednostima propisanim u Evropskoj uniji. Cilj ovog propisa je osigurati visok nivo zaštite potrošača u skladu s općim principima propisanim Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) te omogućiti subjektima u poslovanju s hranom jednake uvjete na tržištu.

Pravilnik je dostupan na sljedećem linku.