Objavljena ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani

U „Službenom glasniku BiH“, broj 9/17 od 10. februara 2017. godine objavljena je ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani.

Tekst ispravke Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani dostupan je na zvaničnoj web stranici Agencije za sigurnost hrane BiH, u dijelu “propisi o hrani” ili na sljedećem linku.