Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“

08.11.2018.

U okviru projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Češka razvojna agencija u periodu od 17.-19. oktobra 2018. godine provedene su aktivnosti na analizi potreba za tehničkim opremanjem laboratorija uključenih u projekt, a koje djeluju u sastavu Instituta za javno zdravstvo FBiH, Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Veterinarskog instituta „Dr. Vaso Butozan“ […]

BH MENU: Provedeno pilot istraživanje

16.05.2018.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerskim institucijama, provela je pilot istraživanje u okviru „Istraživanja prehrambenih navika stanovništva BiH u skladu sa EU MENU metodologijom“ koje je podržano finansijskim sredstvima Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA). U okviru pilot istraživanja, kroz kućne posjete, anketiran je 121 ispitanik. Ponovljeno ispitivanje ispitanika provođeno […]