Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“

U okviru projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Češka razvojna agencija u periodu od 17.-19. oktobra 2018. godine provedene su aktivnosti na analizi potreba za tehničkim opremanjem laboratorija uključenih u projekt, a koje djeluju u sastavu Instituta za javno zdravstvo FBiH, Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Veterinarskog instituta „Dr. Vaso Butozan“ Banja Luka, Instituta za javno zdravstvo RS u Banja Luci te Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru. Prilikom zvaničnog obilaska i radnih sastanaka, predstavnici pojedinih laboratorija iskazali su i potrebe za stručnom edukacijom osoblja koje će provoditi laboratorijske analize aditiva u hrani.

Nakon toga, u periodu od 22.-26.10.2018. godine, u Sarajevu i Laktašima održane su obuke predstavnika nadležnih entitetskih, kantonalnih te inspekcijskih organa Brčko distrikta koji provode službene kontrole aditiva u hrani. Na obukama je predstavljeno zakonodavstvo EU o aditivima u hrani, te praktični aspekti implementacije ovog zakonodavstva u segmentu službenih kontrola, analiza aditiva i nutritivnih vrijednosti hrane i deklarisanja aditiva.

CRAg2

Projekt „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji realizira Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, odnosi se na podršku uspostavljanju pilot sistema za kontrolu aditiva u hrani. To obuhvata više projektnih aktivnosti kao što su revizija propisa u ovoj oblasti, uvođenje novih metoda laboratorijskih analiza aditiva u hrani, odgovarajuće obuke predstavnika nadležnih inspekcijskih organa i laboratorijskog osoblja te izradu kontrolnog programa za nadzor upotrebe aditiva u hrani.

Projekt je u potpunosti usklađen sa preporukama Evropske komisije u oblasti sigurnosti hrane, a cilj je unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane i jačanje uloge nadležnih organa za sigurnost hrane na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. U ime Češke razvojne agencije, projekt realiziraju Centralni institut za nadzor i kontrolu u poljoprivredi, Brno i Državni veterinarski institut, Prag.