Početna konferencija projekta „FoodSafety4EU“

Početna konferencija projekta „FoodSafety4EU“ u kojem učestvuje i Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održana je 29. januara 2021. godine. Radi se o prvom odobrenom projektu iz programa Evropske komisije pod nazivom „Podrška sistemima sigurnosti hrane budućnosti“. Ukupna finansijska vrijednost projekta je 3 miliona eura, a koordinatori projekta su Nacionalno istraživačko vijeće Italije (National Research Council of Italy, CNR) i Institut za nauku o prehrambenoj proizvodnji (Institute of Sciences of Food Production, ISPA).

U sklopu projekta planirane su, između ostalih, sljedeće aktivnosti:

  • Podrška procjeni rizika kroz omogućavanje pristupa podacima, alatima i naučnim spoznajama,
  • Zajednički rad na kreiranju i usklađivanju budućih istraživačkih programa i EU agende,
  • Jačanje povjerenja javnosti kroz unaprjeđenje transparentnosti i omogućavanje pristupa integrisanom znanju.

Projekat je usmjeren na dizajn, razvoj i početak rada višekorisničke platforme za budući „Evropski sistem sigurnosti hrane“ (European Food Safety System, FSS). Platforma će omogućiti učesnicima FSS-a pristup izvorima i podacima, usklađivanje istraživačkih strategija u oblasti sigurnosti hrane, te dijeljenje i razmjenu naučnih spoznaja. S ciljem jačanja povjerenja javnosti, uz pomoć odgovarajućih alata, platforma će podržavati interaktivnu saradnju unutar sistema, kao i sa organizacijama civilnog društva.

Novi digitalni alati, zajednički osmišljene strategije i komunikacijski modeli bit će podrška nadležnim institucijama u sistemu sigurnosti hrane, institucijama EU, donosiocima odluka, naučnicima i organizacijama civilnog društva, te će se na taj način ojačati pristup EU procjeni rizika i komunikaciji rizika.

Više informacija dostupno je na zvaničnoj web stranici projekta https://foodsafety4.eu.