Potpisani Sporazumi o saradnji Agencije za sigurnost hrane BiH, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i Agencije za antidoping kontrolu BiH

Sporazumi o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine i Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine potpisani su danas u Mostaru. Potpisivanje ovih sporazuma omogućuje unaprjeđenje saradnje tri institucije Bosne i Hercegovine koje, kroz svoj rad i specifične nadležnosti, dijele zajedničku misiju zaštite zdravlja stanovništva Bosne i Hercegovine.

Sporazume su potpisali dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH, primarijus mr farm. Nataša Grubiša, direktorica Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine i dr.sc. Nikola Čiča, v.d. direktora Agencije za antidoping kontrolu BiH.

“Zbog modernih životnih stilova, sve više dolazi do izražaja povezanost hrane, farmakologije i ishrane sportaša, te je stoga veoma značajno da regulatori za ove oblasti imaju što bolju povezanost i saradnju. Smatramo da potpisivanje Sporazuma o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji može biti osnov za dalji razvoj međusobne institucionalne saradnje i planiranje zajedničkih aktivnosti ovih državnih institucija”, izjavio je prilikom potpisivanja sporazuma dr.sci  Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH.

Sporazumi o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji državnih agencija nadležnih za sigurnost hrane, lijekove i medicinska sredstva i antidoping kontrolu, između ostalog, predviđaju zajedničke naučno-istraživačke projekte i istraživanja, kao i razmjenu njihovih rezultata, zajedničku organizaciju aktuelnih tematskih predavanja iz sve tri oblasti rada te međusobnu edukaciju naučnog i stručnog kadra.