Projekat „EU4Agri“: Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava

Projekat Evropske unije „EU4Agri“ objavio je prvi javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške  investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 3 miliona KM, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane pandemijom COVID-19.

Na javni poziv mogu se prijaviti preduzeća, obrti/preduzetnici i zadruge koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda i upisani su u registar klijenata kod nadležnog ministarstva/institucije i koja u vlasničkoj strukturi imaju manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala i nisu članica holdinga.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 60.000 KM do 300.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat, podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa predložene investicije (35% sufinansiranje podnosioca prijave i 65% finansiranje kroz mjeru podrške EU4Agri).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. septembra 2020. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se mogu dostaviti i lično na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat EU4Agri

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

Smjernice u kojima se nalaze detaljne informacije i pojašnjenja za podnosioce prijava dostupne su ovdje.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije sedam dana prije isteka roka za podnošenje prijava, s jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Projekat „Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“ (EU4Agri) je četverogodišnji projekat (2020. – 2024.) koji ima za cilj moderniziraciju poljoprivredno-prehrambenog sektora i poboljšanje ruralne ekonomije povećavajući konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga. Projekat provode Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini i Češka razvojna agencija (CzDA). Ukupna vrijednost projekta iznosi 20,25 miliona eura i finansira ga Evropska unija sa 20 miliona eura, a UNDP i CzDA sa 250.000 eura. Podrška poljoprivredno-prehrambenom sektoru će biti osigurana putem javnih poziva za pružanje podrške i to u tri oblasti:

  • ulaganje u primarnu proizvodnju i prerađivačke kapacitete u cilju jačanja tržišne efikasnosti,
  • jačanje savjetodavnih usluga za unapređenje znanja i razvoj vještina i
  • jačanje i diverzifikacija ruralne ekonomije.

Projekat će također korisnicima pružiti tehničku pomoć kako bi što uspješnije iskoristili raspoloživa bespovratna sredstva.

Okvirni kalendar objave javnih poziva u sklopu projekta EU4Agri dostupan je na sljedećem linku.

Više informacija na: https://www.ba.undp.org/.