Provedeno istraživanje kvaliteta soli na tržištu BiH za 2017. godinu

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku UNICEF-a, provela je istraživanje kvaliteta soli na tržištu Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. U sklopu istraživanja, na području 16 gradova i opština u Bosni i Hercegovini, uzeto je 260 uzoraka pakovanja soli za ljudsku ishranu, koja je podvrgnuta laboratorijskim analizama na fizičko-hemijske parametre (sadržaj joda, NaCl, vode, arsena i bakra, reakcija na 20% vodenog rastvora lakmus papira, sredstva jodiranja i deklarisanje roka upotrebe).

Prema rezultatima laboratorijskih analiza, u pogledu sadržaja arsena i bakra svi uzorci bili su u skladu sa važećim propisima, dok su najčešće nepravilnosti bile nepropisno deklarisanje i jodiranje soli.

Neodgovarajući unos joda kod osjetljivih kategorija, kao što su trudnice, dojilje i dojenčad, može imati najizraženije posljedice po zdravlje. Nedostatak joda kod trudnica dovodi do usporenog rasta i razvoja fetusa, poremećaja vida i sluha, usporenog mentalnog sazrijevanja i mentalne retardacije. Ukoliko se navedeni poremećaj ne prepozna u toku trudnoće, a ni poslije poroda u doba laktacije i nekoliko prvih godina života može imati trajne posljedice. Blagi do umjereni nedostatak joda u ishrani može uzrokovati nastanak guše te sporiji psiho-motorni i mentalni razvoj.

Jodna deficijencija i vezani poremećaji na području Bosne i Hercegovini su još od davnina prepoznati kao značajan javno-zdravstveni problem, pa je obavezno jodiranje soli na ovim prostorima uvedeno još od 1954. godine. Jodiranje kuhinjske soli i soli koja se koristi u prehrambenoj industriji te proizvodnji hrane za životinje najbolja je preventivna mjera sprječavanja poremećaja uzrokovanih nedostatkom joda na nivou određene populacije ili države. Pored soli, dobri izvori joda su plodovi mora (ribe, alge), mlijeko i mliječni proizvodi ukoliko se stoka hrani hranom bogatom jodom, potom meso peradi, kao i neke vrste povrća.

Prikupljeni podaci o kvalitetu soli će biti osnov za izradu strateških dokumenata, naučnih i stručnih studija, te davanje odgovarajućih preporuka nadležnim organima u Bosni i Hercegovini s ciljem zaštite zdravlja i interesa potrošača.