Radionica o službenim kontrolama i programima monitoringa vode za piće i prirodne mineralne vode

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz tehničku podršku Evropske komisije, u Sarajevu je 20. maja 2016. godine održana „TAIEX Radionica o službenim kontrolama i programima monitoringa vode za piće i prirodne mineralne vode.“ Na Radionici je učestvovalo 58 predstavnika državnih, entitetskih, kantonalnih i institucija Brčko distrikta BiH, te subjekata u poslovanju sa hranom, a održana je u cilju jačanja kapaciteta nadležnih institucija za provođenje službenih kontrola vode za piće i prirodne mineralne vode. Uz tehničku podršku TAIEX-a angažirani su predavači iz Grčke i Litve, koji su održali sljedeće prezentacije:

  • Pregled zakonodavstva EU o vodi za piće – Ilona Drulyte, Institut za procjenu rizika u oblasti hrane i veterinarstva, Litva;
  • Procedura priznavanja prirodnih izvorskih i prirodnih mineralnih voda u EU (registar, obaveze subjekata u poslovanju s hranom…) – Ilona Drulyte, Institut za procjenu rizika u oblasti hrane i veterinarstva, Litva;
  • Procjena rizika porijeklom iz vode za piće – Ioannis – Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane;
  • Organizacija službenih kontrola vode za piće i prirodne mineralne vode. Iskustva zemalja članica EU – Ilona Drulyte, Institut za procjenu rizika u oblasti hrane i veterinarstva, Litva i Ioannis – Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane;
  • Procedura i smjernice za službene kontrole – programi monitoringa prirodne mineralne vode – Ioannis – Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane;
  • Obaveze subjekata u poslovanju s hranom shodno Direktivi (EC) 98/83 – Uvođenje HACCP plana u objekte u kojima se proizvodi voda za piće – Ioannis – Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane;
  • Principi HACCP u proizvodnji prirodne mineralne vode i prirodne izvorske vode – Ilona Drulyte, Institut za procjenu rizika u oblasti hrane i veterinarstva, Litva i Ioannis – Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane.

U sklopu radionice, mr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije i mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora dodijelili su zahvalnice i prigodne poklone prof.dr. Sejadu Mačkiću i dr.sci Zoranu Đeriću, koji su u dva mandata, od 1. juna 2006. do 31. decembra 2015. godine, bili na poziciji direktora i zamjenika direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

P5200050