Smjernice za totalnu dijetarnu studiju

TDS uključuje odabir hrane koji se zasniva na podacima o potrošnji hrane koja predstavlja veliki dio tipičnih dijeta, pripremu takve hrane, kao i kombinaciju srodnih namirnica.

Radna grupa eksperata za totalnu dijetarnu studiju je formirana 2010. godine i za cilj ima osiguranje definiranja TDS-a s akcentom na njena svojstva, davanje smjernice za usklađivanje metodologije, počevši od planiranja i prikupljanja analitičkih rezultata TDS-a, procjene izloženosti i objavljivanje rezultata, te predlaganje općih pristupa kako bi se olakšalo korištenje informacija na međunarodnom nivou. TDS se može koristiti za odabrane svrhe ili kao precizniji alat za procjenu izloženosti.

Ona pruža informacije o nivou koncentracija, te o izloženosti hemijskim supstancama u grupi gotove hrane, dok se programom monitoringa može otkriti povećan stepen kontaminacije pojedinačnih prehrambenih proizvoda. Njihove komplementarnosti će omogućiti identifikaciju relativne važnosti pojedinačnih izvora hemijskih supstanci u kompletnoj prehrani. Zaključak je da je TDS kvalitetna dopuna postojećeg monitoringa hrane u svrhu procjene izloženosti po pitanju korisnih i štetnih hemijskih tvari u cijeloj prehrani. Usklađivanje TDS metodologija će povećati vrijednost tih programa, te unaprijediti usklađenost na međunarodnom nivou.

Više informacija na linku:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2450.htm