Tuzla: Obuka o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom

U sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU“ u Tuzli je 31. avgusta i 1. septembra 2022. godine održana obuka o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom.

Na obuci su učestvovali predstavnici nadležnih institucija i inspekcijskih organa u Bosni i Hercegovini, koji su sa ekspertima Instituta za eksperimentalnu zooprofilaksu regiona Abruzzo i Molise, Italija, razmijenili iskustva o istraživanju epidemija koje se prenose hranom te razgovarali o ključnim izazovima sa kojima se suočavaju predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini prilikom istraživanja epidemija. Učesnicima obuke predstavljen je zakonodavni okvir za istraživanje epidemija u Italiji i na nivou Evropske unije.

Upravljanje epidemijama povezanim sa hranom, uključujući istragu i izvještavanje, zahtijeva multidisciplinarni pristup na lokalnom i državnom, a u određenim slučajevima i na međunarodnom nivou.

Epidemije uzrokovane hranom, osim utjecaja na zdravlje, mogu imati i značajne posljedice po ekonomiju te je stoga  veoma značajna implementacija adekvatnih preventivnih mjera kojim se mogu ograničiti negativni efekti epidemija.

Organizacija ciklusa obuka o  istraživanju epidemija uzrokovanih hranom u Mostaru, Banja Luci i Tuzli dio je komponente projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU“ koja je usmjerena na jačanje kapaciteta nadležnih organa i subjekata u poslovanju sa hranom za implementaciju propisa i standarda EU u oblasti higijene hrane i službenih kontrola hrane.