JAVNA LICITACIJA za prodaju motornih vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne u Hercegovine

JAVNU LICITACIJU
za prodaju motornih vozila
Agencije za sigurnost hrane Bosne u Hercegovine

1. PREDMET PRODAJE

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje motorna vozila sljedećih karakteristika:

Redni broj 1 2 3 4
Marka i model Škoda Octavia Tour 1,9 TDI Škoda Octavia Škoda Octavia Tour 1,9 Škoda Superb 2,0 TDI
Boja Diamond srebrena metalik Srebrena metalik Srebrena metalik Magic – crna metalik
Broj šasije TMBDP41U168839512 TMBDG41UX8S006300 TMBDG41UX9S006153 TMBAE43T199037747
Snaga/zapremina motora (kW/cm3) 81/1896 66/1896 66/1896 103/1986
Godina proizvodnje 2005 2008 2008 2009
Stanje ispravno ispravno ispravno ispravno
Pređena kilometraža cca 246.599 cca 170.051 cca 152.441 cca 213.067
Registarska oznaka K36-O-300 O72-M210 585-T-956 658-T-993
Registrovano do 19.12.2015. 29.05.2015. 07.10.2015. 01.06.2015.
Početna cijena
(sa uračunatim PDV-om)
2.700 KM 4.950 KM 5.900 KM 10.900 KM

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja – licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate kauciju/depozit u iznosi od 20% od početne prodajne cijene vozila, odnosno:

2.1.1. Za vozilo pod rednim brojem 1. 540 KM (petstotinaičetrdeset konvertibilnih maraka)

2.1.2. Za vozilo pod rednim brojem 2. 990 KM (devetstotinaidevedeset konvertibilnih maraka)

2.1.3. Za vozilo pod rednim brojem 3. 1.180 KM (jednahiljadajednastotinaiosamdeset konvertibilnih maraka)

2.1.4. Za vozilo pod rednim brojem 4. 2.180 KM (dvijehiljadejednastotinaiosamdeset konvertibilnih maraka),

na blagajnu Agencije za sigurnost hrane BiH u Mostaru, ulica dr. Ante Starčevića bb, kancelarija broj 1/II, u periodu od 04.05.2015. do 05.05.2015. godine, u vremenu od 10.00 do 12.00 sati.

2.2. Pravo učešća u postupku javne licitacije nemaju zaposleni u Agenciji za sigurnost hrane BiH, kao ni članovi njihove uže porodice.

3. PREGLED VOZILA I DOSTAVLJANJE PONUDA

3.1. Vozilo se može pogledati na parking prostoru na adresi dr. Ante Starčevića bb u Mostaru, u period od 04.05.2015. do 05.05.2015. godine, u vremenu od 09,00 do 12,00 sati, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi.

3.2. Kontakt osoba je Alem Demir, telefon: 036 336 950.

3.3. Vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

3.4. Ponude na popunjenom obrascu iz ovog oglasa, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

3.4.1. „Ponuda za Javnu licitaciju motornog vozila pod rednim brojem 1, registarskih oznaka: K36-O-300 – NE OTVARAJ“

3.4.2. „Ponuda za Javnu licitaciju motornog vozila pod rednim brojem 2, registarskih oznaka: O72-M-210 – NE OTVARAJ“

3.4.3. „Ponuda za Javnu licitaciju motornog vozila pod rednim brojem 3, registarskih oznaka: 585-T-956 – NE OTVARAJ“

3.4.4. „Ponuda za Javnu licitaciju motornog vozila pod rednim brojem 4, registarskih oznaka: 658-T-993 – NE OTVARAJ“

sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije/depozita 20% od početne vrijednosti vozila, primaju se na protokolu Agencije za sigurnost hrane BiH, u Mostaru, do 05.05.2015. godine do 12,30 sati.

3.5. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

3.6. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude, održat će se dana 05.05.2015. godine u 13,00 sati, u Agenciji za sigurnost hrane BiH, ulica dr. Ante Starčevića bb – kancelarija broj 5/IV.

3.7. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

3.8. Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda, identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

4. OBAVEZE KUPCA

4.1. Kupac je dužan za kupljeno motorno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.

4.2. Uplata kupoprodajne cijene izvršiće se na: JRT Trezor BiH – Depozitni račun,
broj računa: 3380002210018390 (Unikredit banka d.d. Mostar),
vrsta uplate: 0,
vrsta prihoda: 811114,
općina: ___________ (šifra općine prebivališta-sjedišta uplatioca)

budžetska organizacija: 0810999,
poziv na broj: 0000000000.

Troškove prenosa vlasništva, transporta, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

4.3. Vozilo se preuzima u viđenom stanju, po uplati ugovorene cijene.

4.4. Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija/depozit od 20% mu se neće vratiti, a Agencija za sigurnost hrane BiH zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

5. DODATNE INFORMACIJE

5.1. Učesnicima u Javnoj licitaciji čije ponude ne budu prvorangirane, uplaćeni depozit od 20% bit će vraćen odmah nakon otvaranja ponuda, odnosno 05.05.2015. godine.

5.2. Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

5.3. Dodatne informacije mogu se dobiti od Dragan Brenjo, broj telefona: 036 336 972

5.4. Tekst ove licitacije biće objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na web stranici Agencije za sigurnost hrane BiH: www.fsa.gov.ba.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

mr.sci Dragan Brenjo, s.r.

Obrazac za cijenu ponude za motorno vozilo redni broj 1. .doc

Obrazac za cijenu ponude za motorno vozilo redni broj 2. .doc

Obrazac za cijenu ponude za motorno vozilo redni broj 3. .doc

Obrazac za cijenu ponude za motorno vozilo redni broj 4. .doc