Obavijest o stupanju na snagu Pravilnika o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda

Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda objavljen je u „Službenom glasniku BiH“, broj 82/19 od 17. decembra 2019. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”.

Pravilnikom se propisuju izgled i način korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog podrijetla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda, te način izdavanja znaka.

Zaštićeni znak oznake porijekla, oznake geografskog podrijetla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda jest zaštićeni znak kojim se vizualno identificira registrirana oznaka prehrambenog proizvoda koji je proizveden i registriran u skladu s Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode (“Službeni glasnik BiH”, broj 90/18).

Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda dostupan je na sljedećem linku.