Objavljen Pravilnik o stavljanju van snage pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima

U „Službenom glasniku BiH“, broj 67/16 od 9. septembra 2016. godine objavljen je Pravilnik o stavljanju van snage pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je navedeni pravilnik donijelo na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici održanoj 18. augusta 2016. godine, a jedan od ključnih zagovornika donošenja istoga bila je Grupacija proizvođača bezalkoholnih pića i voda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Donošenjem propisa kojima je u međuvremenu uređena upotreba aditiva i zaslađivača, maksimalno dozvoljene količine za određene kontaminante u hrani, te pružanje informacija potrošačima o hrani, prevaziđeni su zahtjevi Pravilnika o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima („Službeni glasnik BiH“, br. 85/08, 54/11 i 62/14), što je omogućilo stavljanje van snage istog.