IPA 2018: Održana radionica o organizaciji službenih kontrola zasnovanih na riziku

14.11.2022.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“ u Mostaru 8. i 9.  novembra 2022. godine, organizirala radionicu na temu “Organizacija službenih kontrola zasnovanih na riziku“.  Na radionici su, pored predstavnika […]

Banja Luka: Održana obuka o primjeni principa HACCP

09.11.2022.

Obuka na temu „Implementacija prinicipa HACCP (opći zahtjevi i praktični primjeri)“ namijenjena nadležnim inspekcijskim organima održana je 2. i 3. novembra 2022. godine u Banja Luci u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Obuka je organizirana u sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u […]

Održana obuka o označavanju hrane

24.10.2022.

Obuka na temu „Opći i posebni zahtjevi za označavanje hrane, oglašavanje hrane, obmanjujuće informacije i prevare s hranom, te tvrdnje o hrani“ održana je 18. i 19. oktobra u Mostaru u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Obuka je organizovana u sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju […]

IPA 2018 Twinning projekt: Radionica o preuzimanju Uredbe (EU) 2017/625 o službenim kontrolama

18.10.2022.

Radionica na kojoj su predstavnici nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH razmatrali modalitete za preuzimanje Uredbe (EU) 2017/625 o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja održana je […]

Svjetski dan hrane 2022

14.10.2022.

Pod sloganom „Bolja proizvodnja, bolja ishrana, bolji okoliš i bolji život. Ne ostavljajmo nikoga iza sebe“ obilježava se Svjetski dan hrane 2022. Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) ovogodišnjim sloganom želi ukazati na činjenicu da značajan udio svjetske populacije ne osjeća benefite koje pružaju razvoj čovječanstva, inovacije i ekonomski razvoj. Zapravo, milioni ljudi […]

EU RASFF obavijest: migracija kadmija i olova iz dječjih čaša porijeklom iz Italije

06.10.2022.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučene dječje čaše porijeklom iz Italije kod kojih je utvrđena migracija kadmija i olova. Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa sljedećim podacima: Naziv proizvoda: Čaša za […]