Studenti Pravnog fakulteta posjetili Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

23. Januara 2020.

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru koji pohađaju kolegij “Pravo zaštite potrošača”, predvođeni prof.dr. Markom Bevandom, posjetili su 22. januara 2020. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Kroz prezentaciju i razgovor studenti su upoznati sa ulogom i nadležnostima Agencije u procesu zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini. Poseban je naglasak […]

Direktor Agencije prisustvovao svečanom otvaranju nove fabrike Sarajevskog kiseljaka

21. Januara 2020.

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Amela Isić, predsjednica Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini prisustvovali su 21. januara 2020. godine svečanosti otvaranja nove fabrike Sarajevskog kiseljaka koja je održana u Kreševu. Investicijom u izgradnju nove fabrike na površini od 30.000 m² […]

EFSA i ECDC: Salmonella najčešći uzročnik oboljenja uzrokovanih hranom u EU

15. Januara 2020.

Salmonella je uzročnik svake treće epidemije povezane s hranom prijavljene u zemljama Evropske unije u 2018. godini. To je jedan od zaključaka godišnjeg izvještaja Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) koje sadrži informacije o trendovima i uzročnicima zoonoza. U 2018. godini, zemlje EU prijavile su 5 […]

Afrička kuga svinja: Rano otkrivanje ključno za suzbijanje bolesti

15. Januara 2020.

U skladu sa zaključcima procjene rizika koju je provela Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), unaprjeđenje nadzora, komunikacija i saradnja su ključni faktori za kontrolu širenja afričke kuge svinja u Evropi. Na zahtjev Evropske komisije, EFSA je provela procjenu rizika od širenja navedene bolesti na području Jugoistočne Evrope. Procijenjena je mogućnost širenja bolesti na području […]

Održana Prva sjednica Vijeća za genetički modificirane organizme

9. Januara 2020.

Prva sjednica Vijeća za genetički modificirane organizme imenovanog u skladu sa Odlukom o imenovanju članova Vijeća za genetički modificirane organizme („Službeni glasnik BiH“, broj 82/19)  koja je donesena na 178. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održana je 27. decembra 2019. godine u Mostaru. Shodno odredbama Zakona o GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09), radi […]

Dva propisa o hrani objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 84/19

8. Januara 2020.

Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za ishranu ljudi i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda objavljeni su u „Službenom glasniku BiH“, broj 84/19 od 24. decembra 2019. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je navedene propise na 178. sjednici na prijedlog […]