Projekat „EU4Agri“: Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava

10. Avgusta 2020.

Projekat Evropske unije „EU4Agri“ objavio je prvi javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške  investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 3 miliona KM, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane pandemijom COVID-19. Na javni poziv mogu se prijaviti preduzeća, obrti/preduzetnici i zadruge koje se bave […]

Usvojen Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2019. godinu

24. Jula 2020.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 13. sjednici održanoj 23. jula 2020. godine usvojilo Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2019. godinu. U okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog […]

Razmatrane mjere zaštite interesa primarnih proizvođača i prerađivača hrane u Bosni i Hercegovini

16. Jula 2020.

Dr.sci. Džemil Hajrić, v.d. direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, učestvovao je 15. jula 2020. godine na sastanku u organizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na kojem je razmatrano provođenje službenih kontrola hrane pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu te mjere koje je moguće preduzeti s ciljem osiguranja visokog […]

Pozitivno mišljenje Ureda za reviziju institucija BiH na finansijsko poslovanje Agencije za sigurnost hrane BiH za 2019. godinu

14. Jula 2020.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine obavio je reviziju finansijskih izvještaja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i, u vezi sa istom, reviziju usklađenosti. Revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti podrazumijeva proces objektivnog prikupljanja i procjenjivanja dokaza, kako bi se utvrdilo da li su predmeti revizije, tj. finansijski izvještaji, kao […]

Omogućen nastavak procesa priznavanja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini

13. Jula 2020.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 9. sjednici održanoj 18. juna 2020. godine donijelo Odluku o osnivanju Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini. Donošenjem ove […]

Rukovodstvo Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetilo Agenciju za sigurnost hrane BiH

8. Jula 2020.

Rukovodstvo Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predvođeno prof.dr. Muhamedom Smajlovićem, dekanom, boravilo je 8. jula 2020. godine u službenoj posjeti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine gdje je  održan sastanak sa dr.sci Džemilom Hajrićem, v.d. direktora i dr.sci Slobodanom Dojčinovićem, v.d. zamjenika direktora Agencije. Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji Agencije i Veterinarskog fakulteta, a […]