EU RASFF obavijest: Migracija površinskog premaza s posuda za pečenje kolača porijeklom iz Kine

28.03.2024.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obaviještena je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučene posude za pečenje kolača porijeklom iz Kine za koje je službenim kontrolama utvrđena neusklađenost s važećim propisima. Radi se o migraciji, odnosno ljuštenju površinskog premaza s […]

Direktor Agencije održao sastanak s ministrom odbrane i zamjenikom predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

25.03.2024.

Dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održao je danas u Sarajevu sastanak sa Zukanom Helezom, ministrom odbrane i zamjenikom predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na sastanku je razgovarano o saradnji Agencije i Ministarstva odbrane, sa naglaskom na realizaciju projekta „Biosigurnost i biozaštita na prvoj liniji odbrane u SEEE“. Ministarstvo […]

15. mart, Svjetski dan prava potrošača

15.03.2024.

Zaštita zdravlja i interesa potrošača je primarni cilj aktivnosti koje kontinuirano, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. S obzirom da su standardi o hrani koji su na snazi u Evropskoj uniji najpovoljniji za potrošače, a imajući u vidu i obaveze u procesu evropskih […]

EU RASFF: Prisustvo melamina u crnim okruglim zdjelama proizvedenim u Kini

06.03.2024.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučene crne okrugle zdjele proizvedene u Kini u kojim je utvrđeno prisustvo melamina. Obavijest o neusklađenosti dostavila je Italija. Podaci o proizvodu: Naziv proizvoda kao na oznaci: […]

EU RASFF: Komadići plastike u pločicama mliječne čokolade porijeklom iz Poljske

27.02.2024.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučene pločice mliječne čokolade porijeklom iz Poljske u kojim su pronađeni komadići plastike. Čokolada je proizvedena od tijesta za kekse porijeklom iz Mađarske. Podaci o proizvodu: Naziv […]