Obavijest o zahtjevu za stavljanje genetički modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine

15. Januara 2015.

Na osnovu člana 16., stav (4) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, broj 78/12) obavještavamo javnost da je dana 05.01.2015. godine Agencija za sigurnost hrane […]

Obavijest o podnesenom zahtjevu za stavljanje genetički modificirane hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine

30. Decembra 2014.

„BRO-STARTER“, peletirana potpuna mješana hrana za tovljenje pilića starih do 10 dana;„BRO-FIN-I“, peletirana potpuna mješana hrana za pitanje pilića starih od 11. do 28. dana;„BRO – FINIŠER – II”, peletirana potpuna krmna mješavina za krajnje tovljenje pilića;„BRO – SUPER“, dopunska mješana hrana za tovljenje pilića;„NS-K“, peletirana potpuna krmna mješavina za kokoši nesilice konzumnih jaja;„NS – […]