Održana obuka o označavanju hrane

24.10.2022.

Obuka na temu „Opći i posebni zahtjevi za označavanje hrane, oglašavanje hrane, obmanjujuće informacije i prevare s hranom, te tvrdnje o hrani“ održana je 18. i 19. oktobra u Mostaru u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Obuka je organizovana u sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju […]

IPA 2018 Twinning projekt: Radionica o preuzimanju Uredbe (EU) 2017/625 o službenim kontrolama

18.10.2022.

Radionica na kojoj su predstavnici nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH razmatrali modalitete za preuzimanje Uredbe (EU) 2017/625 o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja održana je […]

Svjetski dan hrane 2022

14.10.2022.

Pod sloganom „Bolja proizvodnja, bolja ishrana, bolji okoliš i bolji život. Ne ostavljajmo nikoga iza sebe“ obilježava se Svjetski dan hrane 2022. Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) ovogodišnjim sloganom želi ukazati na činjenicu da značajan udio svjetske populacije ne osjeća benefite koje pružaju razvoj čovječanstva, inovacije i ekonomski razvoj. Zapravo, milioni ljudi […]

EU RASFF obavijest: migracija kadmija i olova iz dječjih čaša porijeklom iz Italije

06.10.2022.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučene dječje čaše porijeklom iz Italije kod kojih je utvrđena migracija kadmija i olova. Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa sljedećim podacima: Naziv proizvoda: Čaša za […]

Direktor Agencije prisustvovao skupu održanom povodom predsjedavanja Republike Češke Vijećem EU

23.09.2022.

Na poziv Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini, dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, učestvovao je na skupu organiziranom u povodu predsjedavanja Republike Češke Vijećem Evropske unije, koji je održan 22. septembra 2022. godine u Mostaru. Na skupu je promovisan jedan od ciljeva razvojne saradnje u Bosni i Hercegovini […]

EU RASFF obavijest: Listeria monocytogenes u pilećim kobasicama brenda „Wudy“

21.09.2022.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučene pileće kobasice porijeklom iz Italije u kojima je utvrđena prisustvo bakterije Listeria monocytogenes (ST155). Radi se o proizvodima brenda „Wudy“ čiji je proizvođač „Agricola Tre valli […]